Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp nào và chúng tôi thu thập loại dữ liệu nào?

Trong Chính sách Bảo mật này, thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” được sử dụng liên quan đến bất kỳ thông tin nào nhận dạng bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.

Dữ liệu cá nhân do người dùng tự nguyện cung cấp:

  • Địa chỉ email
  • Vị trí địa lý, miễn là người dùng kích hoạt tùy chọn này trên thiết bị của mình
  • Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà người dùng có thể gửi trực tiếp đến CANHOTHESUN

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng như thế nào?

Bằng cách này, CANHOTHESUN thông báo với bất kỳ người dùng nào áp dụng rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà họ có thể cung cấp và chúng tôi có thể nắm bắt sẽ được xác định trong Sổ đăng ký Hoạt động xử lý do CANHOTHESUN nắm giữ và có thể được sử dụng cho các mục đích sau:
  • Để đăng ký người dùng và tạo tài khoản người dùng CANHOTHESUN mới.
  • Cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc những dịch vụ có thể được thiết lập trong tương lai với mỗi người dùng.
  • Để cho phép truy cập vào bất kỳ tùy chọn nào yêu cầu đăng ký (ví dụ: gửi CV hoặc đơn xin việc, truy cập các tùy chọn trong hồ sơ tài khoản, kích hoạt cảnh báo tùy chỉnh)
  • Để trả lời các tham vấn hoặc yêu cầu thông tin do người dùng đưa ra.
Với điều kiện là bạn đã đánh dấu vào ô có liên quan, để thông báo cho bạn về các dịch vụ, hoạt động, dự án, cập nhật và các tính năng trang web hoặc ứng dụng mới của chúng tôi bằng các thông báo / bản tin được gửi qua email và / hoặc các phương tiện điện tử khác.
Với điều kiện là bạn đã đánh dấu vào ô có liên quan, để thông báo cho bạn, bằng các thông báo / bản tin được gửi qua email và / hoặc các phương tiện điện tử khác, về các dịch vụ và sản phẩm của các đối tác của chúng tôi liên quan đến các lĩnh vực sau: chèo thuyền, mô tô, quần áo và giày dép, xuất bản, ngân hàng và tài chính, cho thuê phương tiện đi lại, phục vụ ăn ở, du lịch và giải trí (mua gói chuyến đi và du lịch), mỹ phẩm và vệ sinh cá nhân, thực phẩm, hàng tiêu dùng, công nghệ, các công ty- tạo ra các ứng dụng điện thoại thông minh hướng đến người tiêu dùng ) và các tổ chức phi chính phủ. Nội dung của các thông báo nói trên sẽ được CANHOTHESUN lựa chọn mọi lúc và được chúng tôi gửi trực tiếp cho bạn.
Nếu bạn đã đánh dấu vào các ô có liên quan, chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn các thông báo đẩy liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Trong trường hợp bạn đã chấp nhận rõ ràng nó trong các hình thức được ủy quyền cho mục đích này, để gửi chúng cho khách hàng của chúng tôi, để họ có thể gửi cho bạn các đề nghị liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.
Địa chỉ IP của bạn sẽ được thu thập và sử dụng để kiểm tra nguồn gốc của các thư của bạn nhằm phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào có thể xảy ra (ví dụ: nếu các bên đối lập của một vụ kiện viết thư cho CANHOTHESUN từ cùng một địa chỉ IP).

Ai có thể có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn?

Tùy thuộc vào mục đích thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, những người sau có thể truy cập thông tin này mà không cần phân biệt:
  • Nhân viên được CANHOTHESUN hoặc đại diện của CANHOTHESUN ủy quyền thay mặt cho CANHOTHESUN, tuân theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.
  • Cơ quan quản lý hoặc các bên thứ ba khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể xử lý thông tin với tư cách là bộ xử lý dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của CANHOTHESUN, khi áp dụng bất kỳ biện pháp nào cần thiết để đảm bảo rằng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nói trên theo luật bảo vệ dữ liệu có hiệu lực.
Chúng tôi sẽ không bán hoặc tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào do bạn cung cấp trên Nền tảng của chúng tôi mà có thể nhận dạng bạn trực tiếp hoặc gián tiếp, trừ khi bạn đã ủy quyền rõ ràng thông qua các biểu mẫu được ủy quyền cho mục đích này.

Bảo vệ dữ liệu thông tin

CANHOTHESUN có các biện pháp bảo mật để ngăn thông tin cá nhân của bạn vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc bị truy cập theo cách trái phép, hoặc bị thay đổi hoặc tiết lộ một cách không phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn cho những người cần xử lý thông tin đó vì lý do kinh doanh.
Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp để đối phó với bất kỳ vi phạm an toàn thông tin bị nghi ngờ nào và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm bị nghi ngờ khi thích hợp và phù hợp với nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Tuy nhiên, mặc dù thực hiện các biện pháp như vậy một cách siêng năng, người dùng phải biết rằng các biện pháp bảo mật Internet là không thể bất khả xâm phạm.

Thời gian lưu trữ

CANHOTHESUN sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và sẽ giữ dữ liệu của bạn theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành.
Các tiêu chí chúng tôi tuân theo về vấn đề này được xác định bởi:
Mục đích của dữ liệu cá nhân được thu thập và tuân thủ mục đích đã nêu.
Lý do thu thập dữ liệu cá nhân: ví dụ: bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
Thời gian lưu trữ bắt buộc theo quy định của hợp đồng và quy định.
Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, CANHOTHESUN có nghĩa vụ lưu giữ một số dữ liệu cá nhân của người dùng.

Bảo mật

Các chuyên gia làm việc với CANHOTHESUN có thể can thiệp theo bất kỳ cách nào vào các dịch vụ được cung cấp cho người dùng cam kết không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin mà họ có thể có quyền truy cập. Trong mọi trường hợp, bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp sẽ được coi là bí mật và không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài việc quản lý tài khoản người dùng và / hoặc các dịch vụ liên quan đến CANHOTHESUN, nếu có. Về vấn đề này, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin liên quan đến mục đích của người dùng, thông tin được yêu cầu hoặc thời gian quan hệ của chúng tôi với người dùng.